Kategorija - Region
Švedska je 1990-ih napravila zaokret u smjeru pro-tržišnih reformi i oko toga postigla konsenzus. Suspendira li konsenzus pluralizam i demokraciju ili predstavlja okvir za smjer unutar kojeg je i dalje moguće definirati više alternativa, piše Daniel Hinšt .
Jedna premijerova rečenica daje svim ministrima na znanje što trebaju raditi. Dežurni skeptici bi uvijek mogli govoriti da je da je izjava apstraktna, ne znajući da su Britanci postavili ciljeve deregulacije u detalje. I u tome su među najboljima (ako ne i najbolji) u Europi.
Građani Bosne i Hercegovine, skloni su romantizirati državu u kojoj su odrasli. I dok prvi žale za izgubljenim vrijednostima socijalističkog sistema, drugi će otvoreno reći da su pravi jugonostalgičari, pogotovo kada se radi o socijalnoj sigurnosti.
U hrvatskoj javnosti se pročulo za ordoliberalizam kao model izlaska iz krize. Danas je teško jamčiti kako je ordoliberalizam (i dalje) njemački razvojni model, ali ako ga je itko željan primjeniti, dobro je došao redizajnirati državu - prevladavjući mentalitet politike treba odustati od svoje političke zone udobnosti.
Nekada je bivša Jugoslavija slovila za jednu od rijetko razvijenih socijalističkih zemalja na koju je ostatak tzv. Istočnog bloka gledao sa zavišću. Danas je priča drugačija, a ekonomska razvijenost koju su dosegle pojedine zemlje istočne Evrope ulaskom u EU, za ex-jugoslavenske državice postala je misaona imenica.
Dženan Smajić, autor knjige "Islam i slobodno tržište", održao je 17.03.2014. godine predavanje pod naslovom "Država i društvo u Islamu" na Istanbul Network For Liberty konferenciji u Istanbulu.
Popularno